ORGANIZACJA IMPREZ
(EVENTÓW)

OPRACOWANIE
I REALIZACJA
KAMPANII PR

ORGANIZACJA
FESTIWALI

ORGANIZACJA
KONFERENCJI, KONGRESÓW

PRZYGOTOWANIE
PROMOCJI WYDARZEŃ

PRZEPROWADZENIE
PROCEDUR DOTYCZĄCYCH
ORGANIZACJI IMPREZ
MASOWYCH

PR Point wraz z zespołem
doświadczonych i sprawdzonych
współpracowników oferuje pełną
realizację projektów zleconych
przez naszych Klientów.

Organizujemy imprezy kompleksowo
lub wspieramy jej wybrany element.

wybór obiektów,
realizacja scenografii, zape-
wnienie sceny i nagłośnienia,
projektorów multimedialnych, tele-
bimów, dobór prowadzących i arty-
stów, zapewnienie animacji dla
dzieci, organzacja sprzedaży
biletów lub dystrybucja
zaproszeń

kompeksowa realizacja
działań w zakresie public
relations, media relations
a także komunikacji marke-
tingowej, działania zarówno
w obszarze komunikacji zew-
nętrznej, jak i wewnątrz firmy,
wybór różnorodnych i skute-
cznych kanałów komuni-
kacji do osiągnięcia
zamierzonych celów

zapewnienie tech-
niki scenicznej (sceny,
nagłośnienie, oświetlenie), pro-
jekty i realizacja scenografii,
zapewnienie backstage'u, rezer-
wacja hoteli i biletów samolo-
towych, zapewnienie transportu
i cateringu, rekrutacja wolon-
tariuszy, organizacja sprzeda-
ży biletów, promocja
wydarzenia

wybór lokalizacji,
wyposażenie sal w sprzęt
multimedialny, zapewnienie łącza
internetowego, tłumaczenia, tłuma-
czenia symultaniczne, obsługa zapro-
szonych gości (recepcja, hostessy,
wolontariusze itp.), serwis foto-
graficzny, zapewnienie cateringu,
hotelu i transportu, przygoto-
wanie upominków dla gości

strategia
dobór partnerów
medialnych, kreacja proje-
któw graficznych, druk mate-
riałow i ich dystrybucja,
zakup mediów

wszelkiego
typu pozwolenia