KONCERT DOBROCZYNNY
Z OKAZJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
ORGANIZACJA
IMPREZ (EVENTÓW)
We współpracy z Fundacjq Anny Dymnej
„Mimo Wszystko" oraz Fundacjq Archon

---- XII 2007 ----

Event zreazlizowany dla Centrum Handlo-
wego Galeria Krakowska. Kompleksowa
organizacja eventu od scenariusza po
produkcję. Koncert pastorałek, w którym
wzięły udział dzieci - finaliści konkursu
wokalnego przygotowanego w Galerii oraz

  artyści niepełnosprawni, a także znani
wokaliści krakowscy: Lidia Jazgar i Tomek
Mars. Na widownię zaprosiliśmy dzieci
z Domów Dziecka oraz szkół integracyj-
nych, a także podopiecznych Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko". Podczas
imprezy Fundacja przekazała samochód
dla rodziców pięcioraczków. Udział w
imprezie wzięła Pani Prezydent Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz.