PIKNIK ZWIERZAKA
ORGANIZACJA
IMPREZ (EVENTÓW)
Dwie edycje: 2008 i 2010. Rodzinna
impreza dotycząca opieki nad zwierzętami
z atrakcjami tematycznie związanymi ze
zwierzętami. Właściciele zwierząt domo-
wych mogli dowiedzieć się jak należy
zajmować się zwierzętami, jak szczepić,
karmić, pielęgnować oraz leczyć. Imprezę
odwiedzili przedstawiciele krakowskiego
Ogrodu Zoologicznego, Krakowskiego
Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami,
Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na
Zycie, Małopolskiego Towarzystwa Ornito-
logicznego oraz Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Hodowców Fretek

  „FRETKA", a prowadzącymi byli znani kra-
kowscy dziennikarze i wielbiciele czworo-
nogów Leszek Mazan i Mieczysław Czuma
wraz z aktorką Teatru Ludowego Małgo-
rzatą Krzysicą.

Nasze usługi:
Obsługa sponsorska, promocja,
współpraca programowa oraz produkcja
Imprezy.

Galeria