PISZEMY BAŚŃ ŚWIĄTECZNĄ
ORGANIZACJA
IMPREZ (EVENTÓW)

---- XII 2005 ----

Kompleksowa organizacja eventu od sce-
nariusza po produkcję. Dzieci zostały za-
proszone do udziału w tworzeniu spektaklu
na podstawie specjalnie napisanej baśni.
Aktorzy prezentowali baśń zapraszając
wszystkie chętne dzieci do wspólnego ani-
mowania spektaklu. Dzieci budowały sceno-
grafię, wcielały się w postacie, uczestni-
czyły w korowodach.