SZUKAJ ZIMY W PLAZIE
ORGANIZACJA
IMPREZ (EVENTÓW)

Dla Centrum Handlowo-Rozrywkowego
Plaża Kraków

---- | 2005 ----

Kompleksowa organizacja eventu od sce-
nariusza po produkcję. CH Plaża zamieniło
się w górski, zimowy kurort. Na stylizo-
wanych „góralskich" straganach można
było zapoznać się z ofertq polskich ośrod-
ków narciarskich oraz nabyć produkty ręko-
dzieła artystycznego. Na scenie zapre-
zentowały się kapele góralskie. Odbyły się
także prezentacje sprzętu i mody narciar-
skiej oraz konkursy z nagrodq - wyjazdem
na narty. W prezentacjach wzięły udział
reprezentanci Zakopanego, Białki Tat-
rzańskiej, Krynicy, Czorsztyna i Niedzicy.

Galeria