FABRYKA DEKORACJI
PUBLIC RELATIONS
I PROMOCJA

---- Kraków 2010 ----

Public Relations dla Fabryki Dekoracji jako
współrealizatora wystawy „Śladem europe-
jskiej tożsamości Krakowa" - szlaku turysty-
cznego po podziemiach Rynku Głównego.
Budowanie w mediach wizerunku jej
właściciela Marcina Pietucha jako współ-
autora i współrealizatora projektu.Galeria