FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
FESTIWALE
Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie
odbywa się rokrocznie w listopadzie pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Jacka Majchrowskiego. Program Festiwalu
składa się z kompozycji polskich, zaś
wykonawcy to zarówno największe polskie
sławy muzyczne, jak również uznani artyści
z zagranicy. Organizatorzy Festiwalu majq
nadzieję, że dzięki uczestnictwu w Festiwalu
wielu artystów na stałe włqczy do swego
repertuaru polskie utwory, przygotowane
specjalnie na krakowskie koncerty, tym
samym propagujqc polskie dokonania kom-
pozytorskie na całym świecie.
Dotqd gwiazdami festiwalu byli słynna
amerykańska grupa Kronos Quartet oraz
  światowej sławy skrzypek Nigel Kennedy,
a także: lvo Pogorelić, Academy of St.
Martin in the Fields, London Sinfonietta,
Elżbieta Chojnacka, Akiko Suwanai, Piers
Lane, Peter Jabłoński, Jonathan Plowright,
Grigorij Zyslin i wielu innych. Festiwal gościł
również wybitnych kompozytorów: Krzysz-
tofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara,
Henryka Mikołaja Góreckiego, Pawła
Mykietyna.

Nasze usługi:

Promocja, Public Relations oraz sprzedaż
biletów na Festiwalu od 2 jego edycji,
czyli od 2006 r.
Galeria