FESTIWAL
OFF PLUS CAMERA
FESTIWALE
Wielkie święto światowego kina odbywa się
od niedawna w Krakowie. To festiwal, który
przybliża widzom oryginalne, intrygujqce,
nierzadko trudne w odbiorze obrazy, wy-
brane na światowych imprezach filmowych
(m.in. festiwal w Berlinie, Pusan, Wenecji,
Los Angeles, Reykjaviku, Rotterdamie,
Toronto, Dubaju czy Sundance). Organiza-
torom udało się dokonać prawie niemo-
żliwego - połqczyć niszowe kino z maso-
wym zainteresowaniem.  Off Plus Camera to z jednej strony miejsce
spotkań prawdziwych fanatyków kina w
kameralnych salach kinowych. Impreza,
podczas której można zobaczyć ambitne
produkcje z całego świata a zarazem
imponujqce rozmachem, wielkoformatowe
wydarzenie.

Nasze usługi:

Organizacja Centrum Festiwalowego, rekru-
tacja wolontariuszy, organizacja Gal, orga-
nizacja spotkań branży filmowej, nadzór
nad obiektami oraz produkcja sekcji Festi-
walu. Współpraca od pierwszej edycji Festi=
walu, od 2008 r.

Galeria