IETM MEETING 2011
KONGRESY
I KONFERENCJE

---- Kraków 2011 ----

Czterodniowa konferencja dla International
Network for Contemporary Performing Arts
(Bruksela). W spotkaniu udział wzięło 600
osób z całego świata.

Nasze usługi:

Rezerwacja hoteli oraz sal konferencyjnych
(oraz ich wyposażenie), współpraca
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
(w zakresie wiz dla uczestników), opieka
nad gośćmi, organizacja recepcji,
wolontariatu oraz imprez towarzyszqcych.
Prowadzenie promocji lokalnej (projekty
i druk materiałów, dystrybucja, PR).

Galeria