DRAGON FORUM
KONGRESY
I KONFERENCJE

---- Kraków 2005-2011 ----

Finałowy pitching (warsztaty oraz prezen-
tacje) dla Dragon Forum (Warszawa).
Dragon Forum to międzynarodowy pro-
gram szkoleniowy z zakresu developmentu
i marketingu filmu dokumentalnego. Uczest-
nicy Dragon Forum wybrani podczas selek-
cji wstępnej rozwijajq swoje projekty pod
okiem wybitnych twórców i ekspertów.

Zapoznajq się z zasadami
międzynarodowego rynku filmowego i
poznają decydentów z branży filmowej.
Podczas pitchingu uczestnicy prezentują


 

dobrze rozwinięte projekty przed gronem
redaktorów zamawiających ze stacji
telewizyjnych i funduszy filmowych z
Europy i wielu krajów świata oraz
rozpoczynają rozmowy koprodukcyjne.

Nasze usługi:
opieka nad gośćmi, orga-
nizacja recepcji, wolontariatu oraz imprez
towarzyszących, organizacja transportu i
cateringu, oznakowanie obiektu, w którym
odbywa się spotkanie.