ŚWIATOWY
KONGRES GÓRNICZY
KONGRESY
I KONFERENCJE

XXI World Mining Conress
---- Kraków 2008 ----

World Mining Congress & Expo to jedna
z największych konferencji górniczych
gromadzących kadrę menedżerską
i naukową z całego świata, w której
udział wzięło ponad 800 osób. Kongres
odbył się pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego.

Nasze usługi:

PR: Wewnętrzne
(koordynacja/ nadzór spójności wizuali-
zacji Kongresu, przygotowanie i nadzór

  wizualizacji przedsięwzięcia w obiektach
kongresowych, koordynacja wydawania
gazety kongresowej, koordynacja produkcji
gadżetów dla gości)

PR: Zewnętrzne
(współpraca z mediami polskimi i zagra-
nicznymi, wybór media patronów wydarze-
nia, organizacja i prowadzenie Biura
Prasowego)

Przygotowanie i realizacja wydarzeń spec-
jalnych (widowisko plenerowe, otwarcie i
zamknięcie Kongresu, prezentacja Trylogii
Śląskiej Kazimierza Kutza)

Galeria