TEH - TRANS EUROPEAN
HALLES MEETING
KONGRESY
I KONFERENCJE

 ---- Kraków 2009 ----

Spotkanie European Network of Inde-
pendent Cultural Centres, w którym udział
wzięło około 200 osób pracujących w
Niezależnych Centrach Kultury w całej
Europie.

Nasze usługi:
przygotowanie materiałów informacyjnych
i ich druk, organizacja desku informa-
cyjnego dla gości, organizacja transportu
i cateringu, rekrutacja wolontariuszy,
oznakowanie obiektu, w którym odbyło
się spotkanie.