90-LECIE AKADEMII
GÓRNICZO-HUTNICZEJ
ORGANIZACJA
IMPREZ (EVENTÓW)

---- Kraków 2009 ----

Organizacja koncertu jubileuszowego
Uczelni na placu Wolnica (pozwolenia
i koordynacja imprezy masowej, umowy
z artystami, logistyka, scenariusz).

Promocja wydarzenia (w tym kreacja
materiałów promocyjnych) oraz prowadze-
nie Biura Prasowego w trakcie obchodów
Jubileuszu.
 

Galeria