MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL ZUPY
ORGANIZACJA
IMPREZ (EVENTÓW)
---- Kraków 2004-2008 ----

Doroczna Impreza organizowana przez
Teatr KTO. Motywem przewodnim Festi-
walu był konkurs na najlepszq zupę
przygotowanq przez kucharzy-amatorów, a
także przez profesjonalistów - restaura-
torów z całego Krakowa. W obradach jury
kolejnych edycji Festiwalu uczestniczyli:
Prezydent Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski, Robert Makłowicz, Piotr
Bikont,Janusz Grzywacz, Magdalena
Gessler, Paweł Albrzykowski, Maciej Piotr
Prus, Andrzej Nowicki, Jan Kanty
Pawluśkiewicz, Witold Siemaszkiewicz.
 

Podczas trwajqcej całe popołudnie i wie-
czór (i noc) imprezy, konkursowych zup
kosztowali wszyscy, którzy zawitali na
Kazimierz, a program artystyczny był tak
skomponowany, by można było się dobrze
bawić, a jednocześnie poczuć szczególny
klimat Kazimierza.

Nasze usługi:
 obsługa sponsorska Imprezy

Galeria