FUNDACJA „MIMO WSZYSTKO”
PUBLIC RELATIONS
I PROMOCJA
---- 2005-2011 ----

Opracowanie strategii oraz realizacja kam-
panii społecznej, dotyczqcej możliwości
odliczenia 1 % podatku i przeznaczenia na
rzecz Organizacji Pożytku Pulicznego -
Fundacji „Mimo wszystko". Kampania
„Twój 1% ma siłę milionów". Organizacja
konferencji prasowych dotyczqcych m.in.
rozpoczęcia działalności Fundacji
   

w 2004 r. a także konferencji zwiqzanych
z imprezami organizowanymi przez Fun-
dację „Zwyciężać Mimo wszystko" i Ogól-
nopolskiego Festiwalu Zaczarowanej Pio-
senki. Realizacja kampanii promocyjnej
dotyczącej możliwości wsparcia budowy
Ośrodka Rehabilitacyjnego „Spotkajmy się"
w Lubiatowie.