DOCUMENTARY CAMPUS
KONGRESY
I KONFERENCJE

---- Kraków 2010 ----

Blisko tygodniowa sesja, obejmującą warsz-
taty i obrady plenarne dla Documentary
Campus (Niemcy). Documentary Campus to
międzynarodowy program szkoleniowy z
zakresu developmentu i marketingu filmu
dokumentalnego. Kilka razy w roku, w
różnych miastach organizowane sq sesje
plenarne otwarte dla uczestników z całego
świata.

  Nasze usługi:

Rezerwacja hoteli oraz sal konferencyjnych
(oraz ich wyposażenie), opieka nad
gośćmi, organizacja recepcji, wolontariatu
oraz imprez towarzyszqcych, organizacja
transportu i cateringu, oznakowanie
obiektu, w którym odbyło się spotkanie.